Sound Trance Formation

www.soundtrance.com

Aquí us presentem aquest cicle formatiu en musicoteràpia i teràpia d’estats alterats de la consciència, per al desenvolupament personal, professional i espiritual. Aquest curs comença a l’octubre del 2014 i consisteix en 3 blocs de dos caps de setmana de treball teorico-pràctic, i un cap de setmana opcional de construcció d’un instrument.

Está concebut per a terapeutes en general (psicòlegs, musicoterapeutes, psicoterapeutes , socioterapeutas, i arteterapeutas), i gent que estan buscant un acostament mes ample i espiritual en el seu propi treball dins del context de les teràpies. També pot ser un bon complement per a músics, artistes i coaches, etc.

L’equip directiu:

• Dr. Peter Hess, psiquiatre, neuròleg, musicoterapeuta (Alemanya);

• Heike Hess, terapeuta holística, terapeuta del so (Alemanya); i

• Joel Olivé, musicoterapeuta, músic i luthier (Catalunya)

El curs

El curs Formació en trànsit i So està basat en 30 anys d’experiència i desenvolupament en psicoterapia, psiquiatria i musicoterapia. Peter Hess ha creat aquesta nova forma de musicoteràpia receptiva, la anomenada Teràpia del Gong. Aquesta és molt similar a la teràpia amb psiquedèl·lics desenvolupada per Stanislav Grof i Richard Yensen (psiquedèl·lic: revelador/decodificador de l’ànima) i rituals xamànics, però té l’avantatge que aquestes experiències poden ser integrades d’una forma mes eficaç en la nostra cultura i societat. Els instruments arcaics en el viatge sonor creen una connexió amb les arrels de la nostra existència en el ventre matern, però també en les arrels de la humanitat com a globalitat (o conjunt). Això ens permet anar mes allà de la dualitat i ens projecta cap a un nou model de consciència a través d’un coneixement conscient del procés intern. Moltes persones han experimentat estats alterats de consciència mitjançant uns altres i diferents mètodes com la meditació, el ioga, les drogues, esports extrems, etc . Però de vegades és difícil integrar les experiències portades en la seva vida quotidiana. Un objectiu central del nostre treball és ajudar a aquesta integració no només per a l’exploració d’un mateix o la curació, sinó també per ajudar en el desenvolupament d’una nova consciència del nostre univers en el seu conjunt i el paper del nostre planeta en el mateix. És sabut que l’experiència dels estats alterats de la consciència mitjançant la música poden portar a una major exploració d’un mateix i poden ajudar a trobar la manera d’alliberar l’ego i dissoldre estats limitats de la ment, evitant i resolent bloquiejos mentals com els produïts en els estats d’addiccions o en trastorns psicóticos, o conductes poc saludables.

Continguts

Aspectes pràctics:

• Experimentar els estats alterats de la consciència a través de la música.

• Auto-exploració a través del viatge amb so.

• Treball corporal: curació vibracional i consciència corporal.

• Ritual xamànic en la psicoteràpia moderna.

• Improvisació musical amb tot tipus d’instruments.

• Musicoteràpia activa/musicoteràpia receptiva.

• Construcció d’un o més instruments (Didgeridoo, Tambor Xamànic…)

• Instruments arcaics: tècniques d’interpretació i comprensió dels seus efectes.

• Cant d’harmònics.

• Respiració.

Aspectes teòrics:

• Diferència entre musicoteràpia activa i receptiva.

• Aproximació a una nova forma de psicoteràpia amb música (Gong-ritual creat pel Dr. P. *Hess).

• Pont entre la psicoteràpia i xamanisme.

• Nada Ioga (Ioga del so).

• L’espiritualitat en el tractament.

• Les matrius perinatals.

• Psicologia Transpersonal.

____

info@espaimandala.com – telèfon (0034) 619 334 486

El equipo directivo:

• Dr. Peter Hess, psiquiatra, neurólogo, musicoterapeuta (Alemania);

Heike Hess, terapeuta holística, terapeuta del sonido (Alemania); y

Joel Olivé, musicoterapeuta, músico (España)

El curso

El curso Formación en Trance y Sonido está basado en 30 años de experiencia y desarrollo en psicoterapia, psiquiatría y musicoterapia. Peter Hess ha creado esta nueva forma de musicoterapia receptiva, la renombrada Terapia del Gong. Ésta es muy similar a la terapia con psiquedelicos desarrollada por Stanislav Grof y Richard Yensen (psiquedélico: desvelador/decodificador del alma) y rituales chamánicos, pero tiene la ventaja que éstas experiencias pueden ser integradas de una forma mas eficaz en nuestra cultura y sociedad. Los instrumentos arcaicos en el viaje sonoro crean una conexión con las raíces de nuestra existencia en el vientre materno, pero también en las raíces de la humanidad como globalidad (o conjunto). Esto nos permite ir mas allá de la dualidad y nos proyecta hacia un nuevo modelo de conciencia a través de un conocimiento consciente del proceso interno.

Muchas personas han experimentado estados alterados de conciencia mediante otros y diferentes métodos como la meditación, el yoga, las drogas, deportes extremos, etc . Pero a veces es difícil integrar las experiencias llevadas en su vida cotidiana. Un objetivo central de nuestro trabajo es ayudar a esta integración no sólo para la exploración de uno mismo o la curación, sino también para ayudar en el desarrollo de una nueva conciencia de nuestro universo en su conjunto y el papel de nuestro planeta en el mismo. Es sabido que la experiencia de los estados alterados de la conciencia mediante la música pueden llevar a una mayor exploración de uno mismo y pueden ayudar a encontrar la manera de liberar el ego y disolver estados limitados de la mente, evitando y resolviendo atascos mentales como los producidos en los estados de adicciones o en trastornos psicóticos.

Contenidos

Aspectos prácticos:

• Experimentar los estados alterados de la conciencia a través de la música.

• Auto-exploración a través del viaje con sonido.

• Trabajo corporal: curación vibracional y conciencia corporal.

• Ritual chamánico en la psicoterapia moderna.

• Improvisación musical con todo tipo de instrumentos.

• Musicoterapia activa/musicoterápia receptiva.

• Construcción de un o más instrumentos (Didgeridoo, Tambor Chamánico...)

• Instrumentos arcaicos: técnicas de interpretación y comprensión de sus efectos.

• Canto de armónicos.

• Respiración.

Aspectos teóricos:

• Diferencia entre musicoterapia activa y receptiva.

• Aproximación a una nueva forma de psicoterapia con música (Gong-ritual creado

por el Dr. P. Hess).

• Puente entre la psicoterapia y chamanismo.

• Naada Yoga (Yoga del sonido).

• La espiritualidad en el tratamiento.

• Las matrices perinatales.

• Psicología Transpersonal.

• Neurobiología.

• Nueva investigación científica sobre los efectos de la música y el sonido en el cerebro.

Espai Mandala ofrece asistencia terapéutica al margen de la formación. Durante el curso se podrán reservar sesiones individuales o de grupo de terapia del sonido, o clases particulares de música, al igual que asistir als talleres regulares de Laboratorio de Harmónicos i classes o grupos de didgeridoo, beneficiandose de un 15 % de descuentos en todas las actividades.

Se entregará un diploma de ECCS (European College of Counciousness Studies) a todos los asistentes que completen el curso.

Lugar: Espai Mandala, Manresa, exepto unasesión que se hará en el exterior, en la montaña de Montserrat, a uns 50 km de Barcelona y 15 de Manresa.

Pujada del parc del castell, 13

08241 Manresa, Barcelona

Google Maps: Espai Mandala Manresa, www.EspaiMandala.com

Experiència vivencial durant el primer seminari (octubre 2011)
Integració de les experiències mitjançant el so (octubre 2011)
El monocordi, treballant sobre la MP1. (gener 2012)
Pràctica experiencial de la MP1. 2n seminari (gener 2012).

2n seminari (gener 2012).