Teràpies

Marta Serra

Hores concertades

600 726 573

MUSICOTERÀPIA

Sessions individuals i de grup.

Reeducació amb sò, tècnica vocal i instrumental.

Joel Olivé

Hores concertades

619334486